Träningsregler

            VINGÅKER JIU-JITSU KLUBB

ORDNINGSREGLER* Kom i tid till träningen.


* Rena och hela träningskläder.


* God hygien, naglar klippta.


* Klockor, smycken eller annat som kan förosaka skada får ej användas under träningen.


* Hälsning, skall ske när träningen börjar och slutar, på motståndaren för och efter varje träningsdel, samt på instruktören.


* Högst graderad instruktör tar initiativ. ( I händelse av fler med samma grad gäller bestämmelsen att den som har haft graderingen längst).


* I träningslokalen skall ovillkorlig tystnad råda bland de tränande.


* Då mattan ska läggas ut eller tas bort skall samtliga tränande hjälpa till. ( Bestämmelsen gäller ej instruktör).


* Dojokapten / högst kyu gradering kontrollerar övrigas klädsel och hygien, samt ombesörjer komandoorden vid träningens början och slut.


* Ingen tränande får utan att meddela instruktören lämna lokalen.


* Tendenser av nonchalans eller vårdslöshet tolereras ej.


* Gå in för träningen med all din energi.


* Som medlem i Vingåkers Jiu-Jitsu Club vinnlägg Dig ett gott uppträdande även utanför träningslokalen.

   Som Du vet, vår aktivitet har alltid en massa människors ögon riktade på sig.

   För många kommer Du att vara ett lämpligt utfrågningsobjekt.

   Demonstera aldrig det Du har lärt Dig i klubben. (Utom på uppvisningar etc. förstås.)

   Besvar sakligt de frågor Du får. Kom ihåg att en av grundstenarna i vår jiu-jitsu är att försvaret måste vara humant.

   Gör inga egna uttalanden till massmedia etc. Hänvisa till klubbens instruktörer.


* Den bäste reklam Du kan göra för din klubb är, förutom ett gott uppträdande, att vara lojal samt visa ödmjukhet.


* Följ ordningsreglerna och stadgarna och det kommer att ge glädje, nytta och utbyte.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


ORDNINGSREGLER* Kom i tid till träningen.

* Rena och hela träningskläder.

* God hygien, naglar klippta.

* Klockor, smycken eller annat som kan förosaka skada får ej användas under träningen.

* Hälsning, skall ske när träningen börjar och slutar, på motståndaren för och efter varje   

    träningsdel, samt på instruktören.

* Högst graderad instruktör tar initiativ. ( I händelse av fler med samma grad gäller bestämmelsen   

   att den som har haft graderingen längst).

* I träningslokalen skall ovillkorlig tystnad råda bland de tränande.

* Då mattan ska läggas ut eller tas bort skall samtliga tränande hjälpa till.

  ( Bestämmelsen gäller ej instruktör).

* Dojokapten / högst kyu gradering kontrollerar övrigas klädsel och hygien, samt ombesörjer 

   komandoorden vid träningens början och slut.

* Ingen tränande får utan att meddela instruktören lämna lokalen.

* Tendenser av nonchalans eller vårdslöshet tolereras ej.

* Gå in för träningen med all din energi.

* Som medlem i Vingåkers Jiu-Jitsu Club vinnlägg Dig ett gott uppträdande även utanför   

   träningslokalen. Som Du vet, vår aktivitet har alltid en massa människors ögon riktade på sig. För 

   många kommer Du att vara ett lämpligt utfrågningsobjekt. Demonstera aldrig det Du har lärt Dig

  i klubben. (Utom på uppvisningar etc. förstås.) Besvar sakligt de frågor Du får. Kom ihåg att en av   

   grundstenarna i vår jiu-jitsu är att försvaret måste vara humant. Gör inga egna uttalanden till 

   massmedia etc. Hänvisa till klubbens instruktörer.

* Den bäste reklam Du kan göra för din klubb är, förutom ett gott uppträdande, att vara lojal samt   

   visa ödmjukhet.

* Följ ordningsreglerna och stadgarna och det kommer att ge glädje, nytta och utbyte.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bo Hammar

 Copyright @ All Rights Reserved